Vedtægter

Hasseris Enge Kogræsserforenings vedtægter og referater fra generalforsamlinger.

2019
Referat

2018
Vedtægter
Referat