Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Hasseris Enge Kogræsserforening

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger det øjeblik, du melder dig ud af foreningen.

Hasseris Enge Kogræsserforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Jeanne Wislund Hansen
CVR: 39525720
Telefonnr.: 20 78 31 43
Mail: hasserisengeko@gmail.com
Hjemmeside: http://www.hasserisengeko.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger fra det øjeblik, medlemmet er blevet indmeldt i foreningen:

Medlemmets navn
Medlemmets adresse
Medlemmets telefonnummer
Medlemmets mailadresse

Vi frabeder alle medlemmer om at sende os personfølsomme oplysninger!
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, mens du er medlem – dine oplysninger slettes det øjeblik, du melder dig ud som medlem.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig, fordi du har kontaktet. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, for eksempel offentlige myndigheder som Aalborg Kommune, som også har promoveret Hasseris Enge Kogræsserforening.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
– At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger (for eksempel at du kan modtage mail fra os med vagtplan og lignende)
– At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig (eksempelvis at du kan købe kød ved slutningen af sæsonen)
– At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
– At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
– At behandle medlemsoplysninger, herunder at opkræve kontingent og sende informative mails
– At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
– At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
– At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:
– At håndtere dine medlemsrettigheder (for eksempel på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
– At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
– At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
– At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke – eksempelvis at du selv henvender dig og beder om at blive medlem og spørger, hvilke informationer, vi skal bruge.

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give foreningen besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – for eksempel til brug for presse, markedsføring m.m. – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, mens du er medlem – herefter bliver dine data slettet, så snart du har meldt dig ud af foreningen.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
– Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
– Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
– Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
– Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
– Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
– Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.