Om foreningen

Hasseris Enge Kogræsserforening blev stiftet i 2018 af Aalborg Kommune som et pilotprojekt for at fremme borgernes forståelse af, hvor ens oksekød kommer fra.

En kogræsserforening er en forening, hvor mennesker (medlemmer i foreningen) i fællesskab ejer på kvæg, deler ansvaret og skiftes til at føre tilsyn med dem. Når dyrene bliver slagtet i løbet af efteråret, fordeles det økologiske kød mellem medlemmerne.

Vision
Foreningen ønsker at:

  • Bringe borgeren tættere på naturen og skabe bevidsthed om, hvor maden kommer fra.
  • Sørge for naturpleje og øget biodiversitet gennem græsning, ved eksempelvis at nedbringe invasive plantearter som bjørneklo.
  • Tilbyde borgeren økologisk naturkød af høj kvalitet fra dyr, som har haft det godt.

Foreningen har på nuværende tidspunkt kapacitet til 32 medlemmer.
Én familie tæller som ét medlem.