Om foreningen

Hasseris Enge Kogræsserforening blev stiftet i 2018 af Aalborg Kommune som et pilotprojekt for at fremme borgernes forståelse af, hvor ens oksekød kommer fra.

En kogræsserforening er en forening, hvor mennesker (medlemmer i foreningen) i fællesskab ejer på kvæg, deler ansvaret og skiftes til at føre tilsyn med dem. Når dyrene bliver slagtet i løbet af efteråret, fordeles det økologiske kød mellem medlemmerne.

Vision
Foreningen ønsker at:

  • Bringe borgeren tættere på naturen og skabe bevidsthed om, hvor maden kommer fra.
  • Sørge for naturpleje og øget biodiversitet gennem græsning, ved eksempelvis at nedbringe invasive plantearter som bjørneklo.
  • Tilbyde borgeren økologisk naturkød af høj kvalitet fra dyr, som har haft det godt.

Foreningen har på nuværende tidspunkt 11 medlemmer og har kapacitet til 32.
Én familie tæller som ét medlem.